جشنواره آیاتشیوه نامه

شیوه نامه جشنواره آیات


* مقدمه
دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای انجام وظایف سازمانی خود، با مشارکت قاطبه هنرمندان و فعالان حوزه قرآن و عترت و همچنین مؤسسات علوم قرآنی در هر یک از شاخه های هنری تلاش می کند با برگزاری جشنواره فضای مناسبی را در راه توسعه و ترویج فرهنگ قرآن و عترت ایجاد کند این جشنواره که به صورت ملی برگزار می‌گردد به صنف یا گروه خاصی از هنرمندان و فعالان قرآن و عترت محدود نمی‌شود و تمام جامعه مرتبط با موضوع را در برمی‌گیرد.
*تعریف
جشنواره‌آیات رویدادی است فرهنگی و هنری با محوریت قرآن و عترت در شاخه های هنری که هر ساله توسط دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری ادارات کل استانها و مؤسسات قرآنی و مراکز تخصصی با نگاهی ملی و بر اساس تقویم معین و در فضایی رقابتی برگزار می‌شود.
*اهداف و رویکردهای برگزاری جشنواره
1-    تولید آثار فاخر و ارزشمند در حوزه قرآن و عترت و نشر آن
2-    توسعه و ترویج هنرهای قرآنی و عترتی در حوزه ملی و بین المللی
3-    ارتقای همه جانبه و توسعه پایدار هنرهای حوزه قرآن و عترت از طریق ایجاد فضای رقابتی
4-    زمینه سازی برای تعامل، تبادل و انتقال تجربه فی مابین شرکت کنندگان در گسترة ملی
5-    نمایش و چاپ آثار برای ترغیب و تشویق هنرمندان
6-    حمایت از هنرمندان جهت خلق آثار هنری متناسب و در خور شأن
*نام و نشان جشنواره
1-    جشنواره آیات با مجوز دفتر تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار یم‌شود و دارای نشان، تندیس و عنوان ثابت بوده و اضافه نمودن هر گونه تغییر در صفت، پیشوند یا پسوند در نشان و تندیس آن ممنوع می‌باشد.
تبصره: اگر جشنواره فاقد نشان یا تندیس باشد برای تصمیم گیری در خصوص داشتن آنها می‌بایست در شورای سیاست گذاری مطرح و مصوبه لازم از شورا اخذ گردد.
2-    عنوان کامل جشنواره «آیات» عبارتست از دوره برگزاری + جشنواره ملی + نام رشته ها موضوع جشنواره و محل برگزاری
مثال: دومین جشنواره ملی آیات (هنرهای تجسمی استان فارس)

*ارکان جشنواره
الف: رئیس شورای سیاست گذاری (معاون قرآن و عترت)
ب: شورای سیاست گذاری (نایب رئیس و قائم مقام مدیر کل دفتر تبلیغ و ترویج)
ج: دبیر (مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ...)
د: کمیته های اجرایی و تخصصی
*الف: رئیس شورای سیاست گذاری
معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان عالی ترین مقام سیاست گذاری است که اجرای مصوبات شورا منوط به تأیید ایشان می‌باشد.
*شرح وظایف رئیس شورای سیاست گذاری
1-    انتخاب و صدور احکام اعضای شورا
2-    انتصاب دو متخصص رشته های جشنواره برای عضویت در شورا
3-    تأیید و ابلاغ مصوبات شورا
4-    انتصاب جایگزین برای اعضای غیر موجه بیش از 2 جلسه متوالی و 3 جلسه متواتر
5-    انتصاب و صدور حکم دبیر جشنواره از میان افراد معرفی شده توسط شورا
6-    قبول استعفا یا برکناری دبیر جشنواره و اعضای شورا
7-    دعوت از اعضای شورا جهت تشکیل جلسه (کار دبیرخانه است)
8-    نظارت بر مدیریت و نحوه اجرای جشنواره
*ب: شورای سیاست گذاری
1-    تدوین و ارائه موضوعات، سیاست‌ها، رویکردها و راهبردهای کلان
2-    پیشنهاد حداقل 3 نفر از افراد واجد شرایط برای تصدی دبیری جشنواره که از توان و تجربه مدیریتی کافی برخوردار بوده و جزو افراد سرشناس هستند به رئیس شورا. مدیر کل استان به عنوان دبیر اجرایی (تصمیم گیری برای دبیر هنری بنا به پیشنهاد مدیر کل دفتر)
3-    تصویب زمان و مکان برگزاری جشنواره
4-    نظارت بر چگونگی اجرای جشنواره
5-    پیشنهاد دبیر برای عضویت در شورای انتخاب و داوری
6-    پیشنهاد برکناری دبیر با رأی حداقل دو/ سوم اعضاء شورا
تبصره 1: جلسات شورا با حضور رئیس و یا نایب رئیس و نصف اعضاء رسمیت می‌یابد.
تبصره 2: حضور دبیر در جلسه بررسی و تأیید اعضاء هیأت انتخاب و داوری الزامی است.
تبصره 3: چنانچه رئیس شورا هیچ یک از افراد پیشنهادی را نپذیرد، شورای سیاست‌گذاری ملزم به معرفی نفرات دیگر می‌باشد.
*ج: دبیر
دبیر جشنواره بالاترین مقام اجرایی و سخنگوی جشنوواره است که مدیریت تمامی امور و ارکان اجرایی جشنواره را بر عهده دارد.
*شرح وظایف دبیر
1-    شرکت در جلسات شورای سیاست گذاری
2-    اعمال سیاست‌ها و برنامه ریزی ها و راه کارهای مصوب شورا در اجرای جشنواره
3-    ارائه پیش نویس فراخوان به شورای سیاست گذاری
4-    انتخاب و انتصاب و صدور حکم هیأت انتخاب و داوری
5-    تشکیل جلسات و نشست های گروه انتخاب و داوری آثار
6-    ایجاد هماهنگی و نظارت بر جلسات و نشست‌های گروه انتخاب و داوری
7-    انتخاب و صدور حکم دبیران اجرایی و هنری جشنواره
8-    صدور احکام مسئولین کمیته ها بنا به پیشنهاد مدیر اجرایی جشنواره
9-    ارائه گزارش و پاسخگویی به رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره
10-    جمع‌آوری و تحویل تمامی اطلاعات و مستندات جشنواره به رئیس شورای سیاست‌گذاری برای بهره برداری هر چه بهتر در برگزاری جشنواره‌های بعدی
تبصره: دبیر و دبیر اجرایی و هنری نمی‌توانند جزء هیأت انتخاب و داوری باشند.
*د: کمیته های اجرایی و تخصصی
کمیته های اجرایی تحت مدیریت دبیر اجرایی جشنواره فعالیت می‌کند و عبارتند از:
1-    دبیرخانه    
2-    تبلیغات و انتشارات
3-    پشتیبانی و امور مالی
4-    امور استانها
5-    تشریفات
6-    روابط عمومی و اطلاع رسانی (خبر و رسانه)
7-    مستند سازی
8-    مراسم افتتاحیه و اختتامیه
9-    خدمات نمایشگاهی