هفته قرآن و عترتدستورالعمل تهیه کتاب گزارش

دستورالعمل تهیه کتاب گزارش هفته قرآن وعترت

دستورالعمل تهیه کتاب گزارش هفته قرآن وعترت

•    ارائه فایل وردی(Word)  لایه باز و فایل طراحی شده pdf
•    جلد کتاب: بر گرفته از پوستر هفته قرآن و عترت استان
•    پشت جلد: ادامه پوستر
•    صفحه بسم الله الرحمن الرحیم
•    قرآن در کلام امام خمینی (ره)
•    قرآن در کلام مقام معظم رهبری
•    قرآن در کلام ریاست محترم جمهوری
•    قرآن در کلام وزیر محترم

شناسنامه حاوی:
•    عنوان: گزارش هفته قرآن و عترت استان ....
•    زیر نظر:
•    تهیه و تدوین:
•    ویراستار:
•    تیراژ:50
•    تعداد صفحه: بین 120 تا 150
•    و.....
•    قطع کتاب: رنگی در قطع 21*21
•    مطالب امام جمعه محترم استان (در صورت شرکت در نمایشگاه)
•    خلاصه مطالب معاون محترم قرآن و عترت و مدیرکل محترم تبلیغ و ترویج در خصوص هفته قرآن و عترت
•    خلاصه مطالب مدیر کل محترم استان

محتوای گزارش
•    مقدمه
•    اسامی همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری هفته قرآن و عترت
•    تشریح آماده سازی مقدمات و توضیحات لازم
•    لیست اعضای شورای سیاستگذاری
•    لیست اعضای برنامه ریزی
•    نتایج جلسات: (سیاستگذاری و شورای برنامه ریزی)
•    لیست دستگاه های مشارکت کننده
•    جدول برنامه ها و فعالیت های هفته قرآن و عترت و دستگاه های مجری
•    بخش بندی مناسب و منطقی فعالیت ها با توجه به صورتجلسه مصوب و توضیحات وافی و کافی از چگونگی اجرای هر یک از فعالیت ها. 
•    تبصره: لازم است توضیحات تفصیلی فعالیت ها درهفته قرآن و عترت به همراه عکس، مستندات، جدول و نمودار باشد.
•    ارائه گزا رش مالی همراه با جداول مناسب و ارائه توضیحات لازم در خصوص فعالیت هایی که انجام نپذیرفته اند.