هفته قرآن و عترتدستورالعمل برگزاری

دستورالعمل برگزاری هفته های قرآن و عترت (علیه السلام)

 


دستورالعمل برگزاری هفته های قرآن و عترت (علیه السلام)

 


در استان­های کشور


آخرین ویرایش پس از اصلاح ساختار

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

معاونت قرآن و عترت

دفتر تبلیغ و ترویج


مقدمه*********

   در نظام اعتقادی ما مسلمانان، قرآن و عترت از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. زندگی فردی و اجتماعی ما با این دو معنا و مفهوم می­یابد؛ بدیهی است در چنین فرهنگی جایگاه قرآن و عترت در متعالی ترین درجات قرار می­گیرد.  حاکمیت قرآن و آموزه­های قرآنی در جامعه، آرزوی دیرینه مسلمانان است که با انقلاب اسلامی در ایران عزیز ما تحقق پیدا کرد.

تداوم حرکت در مسیر قرآن و عترت از اصول  اساسی و ارزشمندی است که نیاز به حمایت و نظارت جدی دارد؛ از مهم­ترین وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توجه به قرآن و عترت و تلاش برای بسط و گسترش فعالیت­های مربوط به آموزه­های دینی در تمام سطوح جامعه است. از این رو معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به اســتناد بند 1و 4 ماده 1 قانون "اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی" به منظور تحقق منویات بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی و رهبر معظم انقلاب اسلامی مدظله العالی، اهداف، سیاست­ها و راهبردهای منشور توسعه فرهنگ قرآنی، معاونت قرآن و عترت به عنوان مروج فرهنگ قرآن و سیره معصومین (علیهم السلام )، در نظر دارد با کمک گرفتن از ظرفیت همه دستگاه­های اجرایی کشور ، در قالب یک طرح ملی، هفته­های قرآنی را در استان­های سراسر کشور برگزار نماید اقدام به برگزاری « هفته قرآن و عترت » در استانها با شرایط و مقررات ذیل می­نماید.

 

ماده 1: کلیات

الف) اهمیت و ضرورت

براساس قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی"رشد فضائل اخلاقی" و "رواج فرهنگ و هنر اسلامی" از اهداف اساسی این وزارتخانه است و به عنوان متولی امر فرهنگ، مسئولیت توسعه فرهنگ عمومی کشور را برعهده دارد. یکی از جنبه­های مهم و تفکیک­ناپذیر فرهنگ ایرانی، اسلامی بودن و قرآنی بودن آن است. بنابراین، لازم است وزارت متبوع نسبت به رصد کلیه فعالیت­های فرهنگی کشور در سطوح ملی و بین­المللی توجه ویژه­ای داشته باشد.

ب)  تعاریف

-  شورای فرهنگ عمومی استان


به استناد مصوبه جلسه 581 مورخ 29/1/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای فرهنگ عمومی استان، می­تواند ذیل مسائل فرهنگ عمومی، از جمله فعالیت­های قرآنی و به منظور تحقق اهداف، سیاست­ها و راهبردهای توسعه فرهنگ در استان­های سراسر کشور با ایجاد هماهنگی بین دستگاه­های دولتی، موسسات و گروه­های فعال غیر دولتی برای هم­افزایی و ارتقای فعالیت­های فرهنگی (قرآنی) درسطح استان­ها تشکیل و موضوع تحقق فرهنگ عمومی (خاصه و از جمله امور مرتبط با قرآن) را در نظام مدیریت­ و تصمیم­گیری و برنامه­ریزی استان تقویت و گسترش داده تا  امکان ترویج آیات و مفاهیم قرآن در حوزه فرهنگ عمومی ذیل شورای فرهنگ عمومی سراسر کشور محیا باشد.

هفته قرآن و عترت(ع )
این برنامه، با هدف تولید و ارائه دستاوردهای قرآن و عترت (علیه السلام) و جلب مشارکت کلیه دستگاه­های اجرایی دولتی و مراکز و موسسات غیر دولتی در استان­های کشور به مدت یک هفته برگزار می‌گردد.

تبصره 1: زمان برگزاری هفته قرآن و عترت(علیه السلام) در هر استان با توجه به اعلام آمادگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تعیین و برگزار خواهد شد. چنانچه شروع برخی از فعالیت­ها همزمان با هفته قرآن و عترت باشد و بیش از یک هفته به طول انجامد مغایرتی با تعریف فوق نخواهد داشت.

ـ‌‌‌  فعالیت­های هفته

فعالیت­ها و برنامه­های این هفته شامل: اجرا، ارائه و به نمایش گذاشتن مجموعه برنامه­ها، دستاوردها و محصولات فرهنگی وهنری، همایش­ها، نمایش­ها، نمایشگاه­ها، جشنواره­ها، مسابقات و سایر فعالیت­های مرتبط با حوزه قرآن و عترت (علیه السلام ) است که در طی حداقل 3ماه در قالب عناوین وموضوعات اعلام شده در فرخوان در سطح استان توسط اشخاص حقیقی و حقوقی یا موسسات ودستگاه­های دولتی و غیر دولتی انجام  می­گیرد.

 

ماده 2: اهداف
الف) ترویج و تبلیغ قرآن و عترت(علیه السلام ) در حوزه­های مختلف.

ب) معرفی دستاوردها و توانمندی­های علوم قرآنی در استان.

ج) ارتقاء سطح کیفی و کمی فعالیت­های قرآن و عترت (علیه السلام) .

د) ایجاد ارتباط با سایر حوزه­های استانی فعال در حوزه­ی قرآن و عترت (علیه السلام).

هـ) تقویت و توسعه تعاملات و هم­ اندیشی بین ادارات، مراکز، نهادهای مردمی و موسسات قرآنی استان.  

و) جریان سازی قرآنی وعترتی (ع) در بین اقشار مختلف و ایجاد تحرک و انگیزه در میان دستگاه­ها، نهادهای مردمی، ادارات و مراکز دولتی و غیر دولتی.
ز)بهره­مندی از توان، امکانات و استعدادهای دستگاه­های اجرایی دولتی و نهادهای مردمی در حوزه قرآن و عترت استان­ها. 

 

ماده 3: ارکان برنامه  هفته قرآن و عترت (ع)

الف) شورای سیاست­گذاری

با توجه به شرح وظایف شورای فرهنگ عمومی در توسعه فرهنگ عمومی در  سراسر کشور و عضویت حداکثری مدیران دستگاه­های اجرایی در آن، شورای موصوف به عنوان شورای سیاستگذاری در برنامه « هفته قرآن و عترت(ع) » عیناً با همان ساختار اصلی تعیین می­گردد.

تبصره 2: طرح برگزاری « هفته قرآن و عترت (ع) » در استان توسط مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در این شورا مطرح می­گردد تا ضمن اطلاع رسانی به دستگاه­های عضو، نسبت به بررسی و تصویب  وابلاغ این طرح اقدام ­نماید.

ب) وظایف شورای سیاست­گذاری هفته قرآن و عترت (ع)

1-    تعیین شعار هفته قرآن و عترت (ع) به تناسب زمان و مکان .

2-    تعیین سیاست­ها و جهت­گیری کلی برنامه­ها در استان.

3-    زمینه سازی برای جلب مشارکت کلیه دستگاه­ها و مراکز اجرایی دولتی و غیر دولتی در برگزاری هفته قرآن و عترت(ع) در راستای هم­افزایی فعالیت­های قرآنی .

4-    تعیین خط و مشی  مناسب به منظور حمایت مادی و معنوی در سطح استان .

5-    نظارت عالی و ارزیابی عملکرد دستگاه­ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی مشارکت کننده در این برنامه .

6-    تصویب سیاست­های لازم به منظور ایجاد بستر و فراهم آوردن زمینه­های لازم برای استمرار این برنامه در سنوات آتی .

7-    هدایت دستگاه­های عضو در جهت بسیج امکانات و افکار عمومی در ارتقای سطح کمی و کیفی این برنامه برای تأثیرگذاری آن بر اقشار مختلف جامعه و سطح فرهنگ عمومی .

تبصره3 : جلسات این شورا 3 ماه قبل از اجرای برنامه هفته قرآن و عترت با هماهنگی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و دعوت کتبی امام جمعه و نماینده محترم ولی فقیه به عنوان رئیس شورا برگزار می­شود و مصوبات شورا  با ابلاغ استاندار برای کلیه دستگاه­های اجرایی استان لازم­الاجرا است.

تبصره 4: در صورت عدم تشکیل شورای فرهنگ عمومی استان، طرح برگزاری این هفته رأسا" توسط مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در"ستاد برگزاری هفته قرآن و عترت(ع)" مطرح و مصوبات طی تنظیم صورتجلسه توسط مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان رئیس ستاد، برای دستگاه­ها ابلاغ خواهد شد.

ج) ستاد برگزاری هفته قرآن و عترت

به منظور برنامه­ریزی و تحقق اهداف و سیاست­های مندرج در طرح هفته قرآن و عترت، این ستاد پس از تصویب طرح در شورای فرهنگ عمومی، در سطح استان تشکیل خواهد شد.

اعضای این ستاد از میان نمایندگان تام­الاختیار دستگاه­های اجرایی عضو در شورای فرهنگ عمومی استان و سایر دستگاه­های اجرایی استان با پیشنهاد مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (رئیس ستاد) و با حکم معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شرح ذیل منصوب می­شوند:

 -1مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (رئیس ستاد):

 -2  مسوول  قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان (دبیر ستاد).

3- نماینده تام الاختیار مدیرکل امور اجتماعی استانداری.

4- نماینده تام الاختیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان .

5 - نماینده تام الاختیار سازمان ورزش و امور جوانان استان.

 6-  نماینده تام الاختیار سازمان آموزش و پرورش استان.

7 -نماینده تام الاختیار سازمان تبلیغات اسلامی استان.

 8- نماینده تام الاختیار عقیدتی سیاسی ارتش استان  .

9 -نماینده تام الاختیار سازمان اوقاف و امور خیریه استان.

10- مدیر عامل اتحادیه تشکل ها یا موسسات قرآن و عترت استان.

11-مدیر عامل موسسه مجری برگزاری هفته استانی.

12- نماینده اهل تسنن به پیشنهاد نماینده ولی فقیه در استان-درصورت ترکیب جمعیتی شیعه وسنی در استان-.

 13 - سایر دستگاه­های اجرایی استان به تشخیص رییس ستاد هفته اعم از صداو سیما و شهرداری و حوزه هنری و دانشگاه ها و حوزه های علمیه و مراکز  آموزشی و فرهنگی وهنری فعال وموثر .

14- دو نفر از چهره های قرآنی ، فرهنگی وهنری مطرح در استان .

تبصره5 : جلسات ستاد با دعوت رئیس ستاد بعد از تصویب طرح در شورای فرهنگ عمومی استان به عنوان شورای سیاست گذاری و به تناسب نیاز هر استان تشکیل و مصوبات آن با ابلاغ رئیس ستاد لازم الاجرا است.

 وظایف ستاد برگزاری هفته قرآن و عترت

1-    فراهم سازی شرایط به منظور استفاده بهینه از کلیه امکانات و ظرفیت­های دستگاه­های اجرایی استان.

2-    برنامه ریزی و محول نمودن فعالیت­های قرآن و عترت دستگاه­های اجرایی.

3-    دعوت از کلیه دستگاه­های فعال استان برای ارائه برنامه متناسب با هفته به منظوردریافت فهرست برنامه­های هر یک از دستگاه­های مشارکت کننده در برنامه هفته قرآن و عترت.

4-    تهیه و تنظیم جدول زمان­بندی اجرای برنامه‌های هریک از دستگاه­ها در هفته قرآن وعترت.

5-    نامگذاری روزهای هفته قرآن و عترت با توجه به شعار و فعالیت­های اجرایی در هر روز.

6-    حضور اعضای شورای ستاد هفته قرآن و عترت در برنامه­ها و فعالیت­های هفته .

ج) دبیرخانه برگزاری هفته قرآن و عترت

دبیرخانه هفته قرآن و عترت با نظر وتشخیص مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی (رئیس ستاد ) و دبیری کارشناس قرآنی متشکل از سایر معاونین و همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل می­شود و کلیه فعالیت­های اجرایی و عملیاتی این برنامه را بر عهده دارد.

تبصره6: تمامی فعالیت­های تبلیغاتی هفته قرآن و عترت استان در قالب ستاد برگزاری قابلیت اجرایی دارد .

وظایف دبیرخانه­ی ستاد برگزاری هفته قرآن و عترت :

1-    هماهنگی برای تشکیل جلسات شوراهای سیاست­گذاری و ستاد و انجام مکاتبات مربوط به هفته قرآن و عترت، ابلاغ صورتجلسات و پیگیری اجرای مصوبات.

2-    هماهنگی لازم به منظور شرکت اعضای شورای شورای سیاست گذاری و  ستاد در برنامه­ها .

3-    هماهنگی و دعوت از مسوولان و اقشار مختلف اجتماعی برای حضور در مراسم و بازدید از برنامه­ها و فعالیت­های هفته قرآن و عترت.

4-    پیگیری و نظارت بر تبلیغات مناسب در خصوص برنامه­­های این هفته در سطح استان و بهره­مندی از تمام ظرفیت­های رسانه­ای موجود.

5-    پشتیبانی از برنامه­های هفته قرآن و عترت .

6-    هماهنگی جهت اجرای برنامه­ها و ارزیابی آن جهت گزارش به شورای سیاست­گذاری و ستاد برگزاری هفته .

7-    جمع بندی و تهیه گزارش نهایی هفته قرآن و عترت استان برای ارائه به شورای سیاست­گذاری، ستاد هفته و معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

8-    تهیه لوگو، پوستر و کارت دعوت هفته قرآن و عترت پس از تایید ستاد برگزاری هفته قرآن و عترت .

 

ماده 4: منابع مالی

1.      اداره کل تبلیغ و ترویج معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با توجه به اعتبارات موجود و براساس بند 2 ماده 5 تفاهم­نامه، نسبت به تأمین بخشی از هزینه­ها اقدام می­نماید.

2.      مابقی هزینه­های مالی هفته قرآن و عترت از محل اعتبارات قرآنی اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان و سایر دستگاه‌های عضو و مشارکت کننده در ستاد برگزاری هفته، تأمین خواهد شد.

تبصره7 : میزان مشارکت و سهم هر یک از دستگاه­های موصوف در بند 2 این ماده، می­بایست به طور دقیق مشخص شود.

 

ماده 5: سایر مقررات

* موافقت با برگزاری هفته قرآن و عترت در هر استان منوط به تحقق بند های ذیل می باشد .

 -1اعلام آمادگی استان از سوی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برای برگزاری هفته قرآن و عترت به صورت مکتوب به معاونت قرآن و عترت پس از تصویب در شورای فرهنگ عمومی .

2- معرفی موسسه معین به عنوان نماینده اداره کل جهت امضای تفاهم نامه 

 -3با توجه به تصویب طرح در شورای فرهنگ عمومی استان، ایجاد هماهنگی بین کلیه دستگاه­های دولتی و غیر دولتی برای مشارکت در این برنامه توسط مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس ستاد برگزاری هفته قرآن و عترت صورت می­گیرد.

ماده6:

این آیین نامه در 6 ماده و 7 تبصره در شورای طرح و برنامه معاونت قرآن و عترت تصویب و توسط معاون قرآن وعترت  وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابلاغ گردید.