رسالت و برنامه ها

نظارت بر برگزاری جشنواره‌های عمومی و تخصصی، مسابقات عمومی و تخصصی، نمایشگاه‌های عمومی و تخصصی قرآن و عترت در سطوح استانی، ملی و بین‌المللی در دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع


نظارت بر عملکرد تبلیغی و ترویجی قرآن و عترت دستگاه‌ها و نهادهای عمومی و مردمی
طراحی و نظارت بر مراکز اسناد و اطلاعات تخصصی، موزه‌ها، نگارخانه‌ها، پایگاه‌های اینترنتی هنرهای قرآن و عترت
برنامه‌ریزی و نظارت بر طرح‌های تبلیغات محیطی، ساخت نمادهای شهری، آرایه‌های بصری با موضوع قرآن و عترت
برنامه‌ریزی برای ارتقاء مهارت‌های تبلیغی و ترویجی امور قرآن و عترت دستگاه‌ها و نهادهای عمومی و مردمی 
تدوین ضوابط، فرایندها و نظام‌نامه‌های صدور مجوز و نظارت بر اجرای جشنواره‌ها، مسابقات، محافل و نمایشگاه‌های قرآن و عترت در دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط
تدوین ضوابط، فرایندها و نظام‌نامه‌های فعالیت‌های هنری با موضوع قرآن و عترت و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع
تدوین راه‌کارهای تبلیغی برای جلب مشارکت بخش غیردولتی داخلی و خارجی در راستای فعالیت‌های جشنواره‌ای و نمایشگاهی
نیازسنجی، تدوین و به‌روزآوری رشته‌های هنری و تبلیغ و ترویج قرآن و عترت