مدیرکل

امیرنیا  

اصغر امیرنیا

فوق لیسانس مدیریت امور فرهنگی و استخدام رسمی

1.کارشناس معاونت امور مجلس وهماهنگی استانها(وزارت فرهنک وارشاد اسلامی)  1368 

2.معاون برنامه ریزی امور استانها(وزارت فرهنک وارشاد اسلامی) 1375-1369   

3.معاون  دفتر بازرسی وارزیابی عملکرد(وزارت فرهنک وارشاد اسلامی)1383-1375  

4.رییس اداره نمایشگاههای هنری(سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامی)1384-1383 

5.مدیرکل فرهنگ وارشاد اسلامی تهران(وزارت فرهنک وارشاد اسلامی)1386-1384 

6.مشاور وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی  1389-1386  

7.مدیرعامل بنیاد فرهنگی وهنری رودکی  1389-1387

8.عضو هیئت تجدید نظر تخلفات اداری  1384-1388      

9.رییس هیئت بدوی تخلفات اداری(وزارت فرهنک وارشاد اسلامی)87-84

10.عضو هیئت مدیره موسسه نمایشگاه فرهنگی  1384 تاکنون

11.دبیر اجرایی جشنواره عدالت وامید1388

12. عضو هیئت مدیره صندوق هنرمندان1389-1385

13.دبیر کمیته فرهنگی وهنری اکسپوی 2010 شانگهای چین(پاویون ایران)1389

14.مشاور عالی معاون امور هنری 1389

15.دبیر کمیته فرهنگی وهنری ستاد جشن جهانی نوروز  1390

16.دبیر جشنواره های امور استانها وبازرسی نمایشگاه کتاب،  بصیرت، رمضان، اکسپوی هنرهای تجسمی ، همپای جلودار، قربان تا غدیر1378، 90جشنواره رضوی ازسال82تاکنون، جشنواره های تجسمی فجر، کودک ونوجوان وجوانان

17. عضو هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری  1391تاکنون

18. دبیر کمیته فرهنگی وهنری اکسپوی 2015 میلان ایتالیا

19.عضو هیئت امنای مجمع فرزندان شاهد 1384 تاکنون

20.عضو هیئت امنای بنیاد آفرینشهای فرهنگی وهنری نیاوران

21. عضو هیئت امنای موسسه ارکستر ایران

22.مدیرکل هنرهای تجسمی

23. مشاوراموراجرایی معاونت قرآن وعترت

24.مدیرکل تبلیغ وترویج معاونت قرآن وعترت

25.ماموریت اداری به کشورهای پاکستان-بلاروس-روسیه-سنگال-ایتالیا(2)-چین(2)-قطر-تاجیکستان-لبنان-برزیل-سوریه-عراق(3)-عربستان زیارتی وماموریت(5)-ونزوئلا-آلمان واکراین